OM MIG

Sonia Codita

Jag är arkitekt med masterexamen from KU Leuven Belgien och är medlem i Sverige Arkitekter med yrkestitel SAR sedan 2018. Som arbetslivserfarenhet har jag mer än tio år inom bostäder, industiell, kommersiell, stadsplanering, inredningsdesign och som byggnadsantikvarie.

Dessutom har jag kompetenser inom arkitektonisk design (2d planritning, sektioner, facader, etc.), 3d visualisering, detaljplan, byggnadsvård, bygglov, PBL/ BBR, inredning, inventering, dokumentering, inmätning, laserskanning, strukturinspection och bedömning, historiska studier, anbud och förvärv inom bostäder, bl. a.

Mitt arkitektkontor  Sonia Codita Arkitektur grundades 2018 och är specialiserad på arkitektonisk design, byggnadsvård, stadsplanering och inredningsdesign.

PROJEKT